Вкусна образователна градинка

21.06.2020 14:20

За втори път ДГ"Здравец" взе участие в Национална кампания "За чиста околна среда"-2020" на МОСВ и ПУДООС  и спечели със своят проект "Вкусна образователна градинка".Във вкусната образователна градинка децата получават уникален шанс да развиват пълноценно тялото, ума и емоциите си, да придобиват нови умения и жизнен опит докато общуват лично с природата, докато заедно работят по подготовката на лехи и пътечки, засаждане, поливане опознават живота на цялата екосистема.Ето и първите стъпки, които направихме с децата за осъществяването на проекта ни.

виж тук:2020_06_18_19_54_14.mp4 (15631979)